Жабуу

Токтомдор

Баштап
Чейин
Аталуу
Шаардык билим берүү мекемелериндеги 2023-2024-окуу жылына даярдыгы жана окуу программаларынын бирдиктүүлүгү жөнүндө
Дата
08-декабрь 2023
Аталуу
М .Т.Ибрагимов атындагы №3 - орто мектебинин от казанын жанылоого жергиликтуу бюджеттин эсебинен 500 ООО (беш жуз мин) сом акча каражатын болуп беруу жонундо
Дата
16-октябрь 2023
Аталуу
Сулукту шаардык кенешинин туруктуу комиссияларынын курамы жөнүндө
Дата
16-октябрь 2023
Аталуу
Сулукту шаардык кечешинин 14.05.2021-ж. № 1 токтому менен кабыл алынган Сулукту шаардык кечешинин регламентине толуктоолорду киргизуу женунде
Дата
16-октябрь 2023
Аталуу
Сулукту шаарындагы И.Раззаков жана Товарная кочолеруно орнотулуп жаткан милициянын аймактык пункттарын жасалгалоо иштери учун жергиликтуу бюджеттен акча каражат болуу женунде
Дата
16-октябрь 2023
Аталуу
Кош-Булак аймагындагы Н.Баратов атындагы спорт комплексинин залын ижарага беруу баасын бекитуу женундо
Дата
16-октябрь 2023
Аталуу
Сулукту шаарындагы Т.Сатылганов атындагы №2-техникалык лицейине унаа токтоочу жай жана лаборатория куруу учун жергиликтуу бюджеттен акча каражатын болуу жонунде
Дата
16-октябрь 2023
Аталуу
Сулукту шаардык мэриясынын алдындагы “Муниципалдык менчиктеги турак жай фондусун белуштуруу жана менчиктештируу” боюнча комиссиясыныи курамына толуктоолорду киргизуу женунде
Дата
16-октябрь 2023
Аталуу
Сулукту шаарынын жергиликтуу жамааттарынын екулчулуктуу жыйынын еткеруу женунде
Дата
16-октябрь 2023
Аталуу
“Сулукту-Тазалык” МИнын калкка авто кызмат керсетуу боюнча прейскурантын жана тарифтик эсептеелорун беки гуу женундо
Дата
16-октябрь 2023
Аталуу
Сулукту шаарынын Т. Ибрагимов, Бакыбек, И. Элмуратов, Кенжебаев, Т. Марипов, Деканова, Дзержинский Д. Жороев кечолорунун тунку жарыктандыруу чырактарын орнотуу учуй 913 420 (тогуз жуз он уч миц торт жуз жыйырма) сом акча каражатын шаардык бюджеттен болуу женунде
Дата
16-октябрь 2023
Аталуу
Сулукту шаарынын Бакыбек кечесундегу сайга таяныч дубалын куруу учун шаардык бюджеттен 1 180 630 (бир миллион бир жуз сексен мин алты жуз отуз) сом акча каражатын шаардык бюджеттен болуу жонундо
Дата
16-октябрь 2023