Жабуу

Мэриянын алдындагы ишканалар

Мэриянын алдындагы муниципалдык менчик бөлүмү

Сүлүктү шаарынын аймагындагы муниципалдык менчиктин карамагында, пайдалануусунда, тескөөсүндө турган, жергиликтүү бюджетке киреше алуучу булак катары кызмат кылуучу муниципалдык кыймылсыз жана кыймылдуу мүлктөрдү башкаруу жана тескөө

Байланыш маалыматтары

Калакулов Суймон Куттубаевич
0779418888 oms.dms@mail.ru

«Сүлүктү Таза суу» муниципалдык ишканасы

Сүлүктү шаарынын калкын, ишкана-мекемелерин ичүүчү суу менен камсыздоо кызматтарын көрсөтөт.

Байланыш маалыматтары

Садыков Карим Байматович
0773124467 suluktutazasuukanal@mail.ru

«Сүлүктү Тазалык» муниципалдык ишканасы

Муниципалдык ишкана шаардык аймактарды санитардык тазалоо боюнча коммуналдык тейлөө, шаардын жолдорун, тышкы көрктөндүрүү элементтерин күтүү, ошондой эле шаардагы калктын жана чарба жүргүзүүчү субъектилердин каражаттарынын эсебинен катуу тиричилик калдыктарын чогултуу жана ташып чыгаруу иш аракетин жүргүзөт.

Байланыш маалыматтары

Нарматов Сүйүн
0779418888 mptazalyk2012@mail.ru