Жабуу

Кеңеш аппараты

Шаардык кеңештин төрагасы
Мадаминов Кубанычбек
Гапырович
Кайрылуу
Жооптуу катчы
Джураева Максатай
Кайытовна
Кайрылуу
Башкы адис
Ташев Бавабек
Ергашевич
Жетектөөчү адис
Мамадиева Каныкей
Сайпидиновна
Кайрылуу
Катчы-иш-кагаздарын жүргүзүүчү
Матисаева Эркинай
Качкарбаевна
Кайрылуу