Жабуу

Сүлүктү шаардык Кеңешинин депутаттары

Сүлүктү шаардык кеңешинин төрагасы
Жайнаков Руслан
Мажитович
«Жаӊы доор» фракциясы
Мадаминов Кубанычбек
Гапырович
Кайрылуу
«Өнүгүү Прогресс» фракциясы
Токтобаев Дооран
Балтабаевич
Кайрылуу
«Республика» фракциясы
Акматова Айнура
Найматовна
Кайрылуу
«Жаӊы доор» фракциясы
Абдуназаров Нурбек
Рахманбердиевич
Кайрылуу
«Жаӊы доор» фракциясы
Абдысаитова Меериниса
Айдаралиевна
Кайрылуу
СДПК фракциясы
Досов Гайназар
Сулайманович
Кайрылуу
«Республика» фракциясы
Мырзали уулу Замирбек
Кайрылуу
«Республика» фракциясы
Бактыбек уулу Толкунбек
Кайрылуу
«Ата-Журт Кыргызстан» фракциясы.
Ибрагимов Асатбек
Арзыбаевич
Кайрылуу
«Ата-Журт Кыргызстан» фракциясы.
Тагаев Мирлан
Коӊурович
Кайрылуу
«Ата-Журт Кыргызстан» фракциясы.
Ырысова Нургул
Анарбаевна
Кайрылуу
«Ынтымак» фракциясы
Халбеков Абдугафар
Диканбаевич
Кайрылуу
«Ынтымак» фракциясы
Исмаилов Каныбек
Арзибекович
Кайрылуу
«Ынтымак» фракциясы
Сапарова Гулзина
Ботобековна
Кайрылуу
«Ынтымак» фракциясы
Халбеков Абдулазиз
Асанович
Кайрылуу
«Ынтымак» фракциясы
Набиев Назарбек
Раимбекович
Кайрылуу
«Ыйман Нуру» фракциясы
Сапарбаев Камчыбек
Мурзакасымович
Кайрылуу
«Ыйман Нуру» фракциясы
Миталипов Таалайбек
Шерматович
Кайрылуу
«Ыйман Нуру» фракциясы
Джураева Рабия
Дехкановна
Кайрылуу
«Ыйман Нуру» фракциясы
Акимбеков Замирбек
Кутбидинович
Кайрылуу
«Ыйман Нуру» фракциясы
Рустамова Базаргул
Саттаровна
Кайрылуу
«Замандаш» фракциясы
Абдыназаров Рахманберди
Эрматович
Кайрылуу
«Замандаш» фракциясы
Мамытов Талантбек
Алиевич
Кайрылуу
«Замандаш» фракциясы
Самадова Гульнара
Халиевна
Кайрылуу
«Замандаш» фракциясы
Айтемиров Камал
Мурзакулович
Кайрылуу
«Өнүгүү Прогресс» фракциясы
Абдираимова Назгул
Назыровна
Кайрылуу
«Өнүгүү Прогресс» фракциясы
Убаев Муратбек
Алимбаевич
Кайрылуу
«Өнүгүү Прогресс» фракциясы
Аширов Иманбек
Дооронович
Кайрылуу
«Өнүгүү Прогресс» фракциясы
Худайназарова Феруза
Икрамовна
Кайрылуу
«Өнүгүү Прогресс» фракциясы
Толубаев Жоро
Осмонович