Жабуу

Сүлүктү шаардык Кеңешинин депутаттары

Сүлүктү шаардык кеңешинин төрагасы
Кутбидинов Мырзаулук
Абдухалилович
«Жаӊы доор» фракциясы
Мадаминов Кубанычбек
Гапырович
Кайрылуу
«Өнүгүү Прогресс» фракциясы
Токтобаев Дооран
Балтабаевич
Кайрылуу
«Республика» фракциясы
Акматова Айнура
Найматовна
Кайрылуу
«Жаӊы доор» фракциясы
Омурзаков Бексултан
Абдунаимович
Кайрылуу
«Жаӊы доор» фракциясы
Абдысаитова Меериниса
Айдаралиевна
Кайрылуу
«Жаӊы доор» фракциясы
Акимов Уланбек
Акылбекович
Кайрылуу
«Республика» фракциясы
Мырзали уулу Замирбек
Кайрылуу
«Республика» фракциясы
Рахманов Мамаюсуп
Туйгунович
Кайрылуу
«Ата-Журт Кыргызстан» фракциясы.
Тагаев Мирлан
Коӊурович
Кайрылуу
«Ата-Журт Кыргызстан» фракциясы.
Исабекова Надырабегим
Курманбековна
Кайрылуу
«Ынтымак» фракциясы
Халбеков Абдугафар
Диканбаевич
Кайрылуу
«Ынтымак» фракциясы
Исмаилов Каныбек
Арзибекович
Кайрылуу
«Ынтымак» фракциясы
Сапарова Гулзина
Ботобековна
Кайрылуу
«Ынтымак» фракциясы
Халбеков Абдулазиз
Асанович
Кайрылуу
«Ынтымак» фракциясы
Набиев Назарбек
Раимбекович
Кайрылуу
«Ыйман Нуру» фракциясы
Сапарбаев Камчыбек
Мурзакасымович
Кайрылуу
«Ыйман Нуру» фракциясы
Миталипов Таалайбек
Шерматович
Кайрылуу
«Ыйман Нуру» фракциясы
Джураева Рабия
Дехкановна
Кайрылуу
«Ыйман Нуру» фракциясы
Акимбеков Замирбек
Кутбидинович
Кайрылуу
«Ыйман Нуру» фракциясы
Рустамова Базаргул
Саттаровна
Кайрылуу
«Замандаш» фракциясы
Абдыназаров Рахманберди
Эрматович
Кайрылуу
«Замандаш» фракциясы
Абдуназаров Бактыбек
Ахматович
Кайрылуу
«Замандаш» фракциясы
Самадова Гульнара
Халиевна
Кайрылуу
«Замандаш» фракциясы
Карабаев Гайназар
Мананович
Кайрылуу
«Өнүгүү Прогресс» фракциясы
Абдираимова Назгул
Назыровна
Кайрылуу
«Өнүгүү Прогресс» фракциясы
Эрназаров Максытбек
Садырович
Кайрылуу
«Өнүгүү Прогресс» фракциясы
Сарымсаков Медербек
Ашымбекович
Кайрылуу
«Өнүгүү Прогресс» фракциясы
Худайназарова Феруза
Икрамовна
Кайрылуу
«Өнүгүү Прогресс» фракциясы
Толубаев Жоро
Осмонович