Жабуу

Шаардын ардактуу атуулдары

Сүлүктү шаарынын ардактуу атуулу
Кулматов Пахридин
КР саламаттыкты сактоо министирлигинин кызматкери
Мамбеков Касымбек
Бейшембекович
Персоналдык пенсионер
Ибраев Маркил
Тогуз-Торо райондук сотунун төрагасы
Мусаев Сайдбакас
Персоналдык пенсионер
Ниязматов Муртазим
Ниязматович
Сүлүктү райондор аралык транспорт эсепке алуу бөлүмүнүн башчысы
Туленбаев Аданбай
КР кен байлыктар жана геология боюнча агентигинин кызматкери
Сарымсакова Ашымбек
Абдыкадырович
Академик
Мурзабраимов Бектемир
Мурзубраимович
Коомдук ишмер
Бешимов Бакыт
Жолчубекович
Пенсионер
Анарбекова Чынара
СГЭИ БатМУ улук окутуучусу
Мамадалиев Ильяш
Халматович
Ардактуу аксакал
Салиев Шеркозу
Пенсионер
Джураев Карчыгабек
Жеке ишкер
Ибрагимов Абубакир
Арзубаевич
Жеке ишкер
Шадыев Аскарбек
Алимбаевич
«Сүлүктүшахтакурулуш» АК директорлор кеӊешинин жетекчиси
Джураев Нишанбай
Дехканович
«ИНТЭК»ЖЧК нын башкы директору
Исаев Тилектеш
Каримович
Пенсионер
Мурзалиев Абдихамит
АРИСтин чакан шаарларды өнүктүрүү долбоорунун жетекчиси
Сарымсакова Анара
Жакыпбековна
АРИСтин добоорлорунун жетекчиси
Балтагулов Джалалбек
Торогелдиевич
Жеке ишкер
Жолчиев Бакир
Дыйканович
КР саламаттыкты сактоо министирлигинин кызматкери
Мамбеков Касымбек
Бейшембекович
АРИСтин чакан шаарларды өнүктүрүү долбоорунун жетекчиси
Доолотбаев Бекмамат
Исраилович
Мугалим
Кайымова Айткул
«Кара-Булак»ЖЧК директору
Айтемиров Камал
Мурзакулович
«Т.Ибрагимов»ЖЧК бухгалтери
Эрматов Тургунали
№5 орто мектебинин мугалими
Худайназарова Ойсара
Байматовна
«Т.ибрагимов» ЖЧК директору
Халбеков Асан
Дарыгер
Гаипбеков Эрежеп
Халбекович
КР жогорку кеӊешинин депутаты
Исаев Жусупали
Калматович
КР жогорку кеӊешинин депутаты
Арипов Назарали
Турдалиевич
Мугалим, пенсионер
Карабекова Зымрат
Дарыгер, пенсионер
Курбаналиева Мария
Маданият бөлүмүнүн башчысы
Сабурова Убадат
Бараковна
Ардагер
Маматов Нажимидин
Ардагерлер кеӊешинин төрагасы
Таштанкулов Мамат
Абдрахманович
СГЭИнин экономика боюнча директору
Машрабов Абдумалик
Амирович
«Кызыл Булак» ЖЧКсынын директору
Карабаев Исманали
Джумабаевич
Дарыгер
Ибрахимов Асатбек
Арзыбаевич
Сүлүктү шаарынын бринчи вице мэри
Ташев Бавабек
Ергашович
«Кыргыз почтасы» МИнын Сүлүктү шаардык филиалынын камсыздандыруу бөлүмүнүн башчысы
Мухамедова Замира
Ниязовна
КР эмгек сиӊирген муглими БатМУ САИнин ага окутуучусу
Эралиев Ысмайыл
Сарыбаевич
Жогорку категориядагы врач
Мажитов Тожибай
Темирбаевич