Жабуу
03-февраль

СҮЛҮКТҮ ШААРДЫК КЕНЕШИНИН 2023-ЖЫЛ ҮЧҮН ИШ- ПЛАНЫНЫН ДОЛБООРУ

 

IСессияда каралуучу маселелер

 

I  квартал

1. Депутаттардын Сүлүктү шаардык кеңешинин туруктуу комиссияларынын курамын Регламенттин 4 – главасы 4.2. пунктун жетекчилике алып толуктоо жана өзгөртүүлөрдү сессияга сунуштоо.

Аткарууга жооптуулар - Шаардык кеӊештин аппараты

Маселени даярдоого жооптуулар - Туруктуу комиссиялар

Аткаруу мөөнөтү - 2023-жыл, I -квартал

2. Шаардык кеӊештин 2023-жыл үчүн иш планын бекитүү

Аткарууга жооптуулар -Шаардык кеӊештин аппараты

Маселени даярдоого жооптуулар - Депутаттык фракциялардын жетекчилери, Шаардык кеӊештин аппараты

Аткаруу мөөнөтү - I  квартал, 2023-жыл

3. Депутаттардын Сүлүктү шаардык кеңеши тарабынан 2022 – жыл үчүн бекитилген Сүлүктү шаарынын социалдык – экономикалык жактан өнүктүрүүнүн  жана калкты социалдык жактан коргоо программасынын аткарылуусу тууралуу  Сүлүктү шаарынын мэринин отчетун угуу.

Аткарууга жооптуулар - шаардын мэри,М. Кадыркулов

Маселени даярдоого жооптуулар - Туруктуу комиссиялар

Аткаруу мөөнөтү -I -квартал 2023-жыл

4. Сүлүктү шаарынын социалдык – экономикалык жактан өнүктүрүүнүн  жана калкты социалдык жактан коргоо программасын бекитүү.

Аткарууга жооптуулар -  Шаардын мэри М. Кадыркулов

Маселени даярдоого жооптуулар -Туруктуу комиссиялар

Аткаруу мөөнөтү -I -квартал 2023-жыл

5.Депутаттардын Сүлүктү шаардык кеңеши тарабынан Сүлүктү шаарынын 2022-жыл үчүн бекитилген бюджетинин аткарылышы боюнча отчетту угуу жана 2023 – жылга   Сүлүктү шаарынын бюджетин бекитүү жөнүндө.

Аткарууга жооптуулар -Шаардык мэрия, Каржы бөлүмү

Маселени даярдоого жооптуулар -Бюджет, экономика, инвестиция жана ишкердикти өнүктүрүү боюнча туруктуу комиссиясы

Аткаруу мөөнөтү -I -квартал 2023-жыл

6. Сүлүктү шаарынын мэриясынын алдындагы муниципалдык менчик бөлүмүнүн 2022-жылга аткарган иштери боюнча маалыматы          

Аткарууга жооптуулар -Шаардык мэриянын алдындагы муниципалдык менчик бөлүмүнүн башчысы

Маселени даярдоого жооптуулар -Муниципалдык менчик, курулуш жана архитектура боюнча туруктуу комиссиясы

Аткаруу мөөнөтү - I квартал 2023-жыл

II  квартал

1.Шаардын муниципалдык турак жай фонду боюнча маалымат угуу.

Аткарууга жооптуулар -Муниципалдык менчик бөлүмүнүн башчысы, “Сүлүктү тазалык” муниципалдык ишканасынын жетекчиси

Маселени даярдоого жооптуулар -Муниципалдык менчик, курулуш жана архитектура боюнча туруктуу комиссиясы

Аткаруу мөөнөтү - II квартал 2023-жыл

“Сүлүктү тазасууканал” муниципалдык ишканасынын калкты таза суу менен камсыз кылуунун абалы жөнүндө

Аткарууга жооптуулар - “Сүлүктү тазасууканал” муницпалдык ишканасынын жетекчиси

Маселени даярдоого жооптуулар - Өнөр жай, транспорт, жол,  коммуналдык иштер, таза суу, тазалык  жана экология боюнча  туруктуу  комиссиясы

Аткаруу мөөнөтү -II -квартал, 2023-жыл

3. “Тоо бүркүтү” эс алуу лагеринин абалы боюнча маалымат угуу.

Аткарууга жооптуулар -Муниципалдык менчик бөлүмүнүн башчысы, шаардык билим берүү бөлүмү.

Маселени даярдоого жооптуулар - Социалдык маселелер, билим берүү, саламаттыкты сактоо, мамлекеттик тил, каада салт,  жаштар саясаты жана  спорт  боюнча туруктуу комиссиясы

Аткаруу мөөнөтү - II квартал, 2023-жыл

 III  квартал

1. Жергиликтүү маанидеги иштердин жана Сүлүктү шаарынын жергиликтүү бюджетинин 6 айга аткарылышы жөнүндө шаардын мэринин отчету.

Аткарууга жооптуулар -Шаардын мэри М. Кадыркулов, КРнын Финансы министрлигинин Сүлүктү башкармалыгынын башчысы

Маселени даярдоого жооптуулар - Туруктуу комиссиялар

Аткаруу мөөнөтү -III квартал 2023-жыл

2.Шаардык билим берүү мекемелериндеги 2023-2024-окуу жылына даярдыгы жана  окуу программаларынын бирдиктүүлүгү боюнча.

Аткарууга жооптуулар -Шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы

Маселени даярдоого жооптуулар -Социалдык маселелер, билим берүү, саламаттыкты сактоо, мамлекеттик тил, каада салт,  жаштар саясаты жана  спорт  боюнча туруктуу комиссиясы

Аткаруу мөөнөтү -III  квартал 2023-жыл

3.Сүлүктү шаардык Мамлекеттик салык башкармалыгынын бюджеттин киреше бөлүгү боюнча маалыматын угуу.

Аткарууга жооптуулар -Сүлүктү шаардык Мамлекеттик салык башкармалыгы

Маселени даярдоого жооптуулар -Бюджет, экономика, инвестиция жана ишкердикти өнүктүрүү боюнча туруктуу комиссиясы

Аткаруу мөөнөтү -III  квартал 2023-жыл

IV  квартал

 

1.“Сүлүктү тазалык” МИнын аткарган иштери жөнүндө

Аткарууга жооптуулар -“Сүлүктү тазалык” муниципалдык ишканасынын жетекчиси

Маселени даярдоого жооптуулар -Өнөр жай, транспорт, жол,  коммуналдык иштер, таза суу, тазалык  жана экология боюнча  туруктуу  комиссиясы

Аткаруу мөөнөтү -II- квартал 2023-жыл

2.Ветеринардык жана фитосанитардык инспекциясынын Сүлүктү шаардык бөлүмүнүн аткарган иштери жөнүндө маалыматын угуу

Аткарууга жооптуулар -Ветеринардык жана фитосанитардык инспекциясынын Сүлүктү шаардык бөлүмүнүн башчысы

Маселени даярдоого жооптуулар -Социалдык маселелер, билим берүү, саламаттыкты сактоо, мамлекеттик тил, каада салт,  жаштар саясаты жана  спорт  боюнча туруктуу комиссиясы

Аткаруу мөөнөтү -II -квартал 2023-жыл

Сүлүктү шаарынын 2022-жыга карата үлүштүк дем берүүчү грантка сунушталган долбоорлордун аткарылышы жөнүндө

Аткарууга жооптуулар -Шаардык мэрия  

Маселени даярдоого жооптуулар -Бюджет, экономика, инвестиция жана ишкердикти өнүктүрүү боюнча туруктуу комиссиясы

Аткаруу мөөнөтү -IV квартал 2023-жыл

 

II.  УЮШТУРУУ ИШТЕРИ БОЮНЧА  МАСЕЛЕЛЕР

 

1.Шаардык кеӊештин депутаттары жана коалиция, фракциялар менен иш алып баруу

Аткарууга жооптуулар -Шаардык кеӊештин жооптуу кызматкерлери

Аткаруу мөөнөтү - Ар дайым

2.Шаардык кенештин депутаттарынын шайлоочулар менен байланышын күчөтүү боюнча иш алып баруу

Аткарууга жооптуулар -Шаардык кеӊештин төрагасы,Фракциялардын жетекчилери, шаардык кеӊештин жооптуу кызматкерлери

Аткаруу мөөнөтү - Ар дайым

3.Шаардык кеӊештин иш кагаздарын электрондук документтер системасына (СЭД) киргизүү  Е Кызмат программасы менен иш жүргүзүү

Аткарууга жооптуулар -Шаардык кеӊештин аппараты

Аткаруу мөөнөтү  - 6 Ай ичинде, Ар дайым

 4. Шаардык кеӊештин туруктуу комиссиялары менен иш жүргүзүү

Аткарууга жооптуулар -Шаардык кеӊештин башкы жана жетектөөчү адиси

Аткаруу мөөнөтү  - Ар дайым

5.Шаардык кеӊештин депутаттарын жана жооптуу кызматкерлерин  окутууларды, семинарларды уюштуруу, уюштурулган окуу семинарларга катышууну камсыз кылуу.  КРнын министрлер кабинетине караштуу МКЖӨАБИ боюнча мамлекеттик агенттиги менен макулдашуу менен

Аткарууга жооптуулар -Шаардык кеӊештин төрагасы, Шаардык кеӊештин жооптуу катчысы, Шаардык кеӊештин депутаттары, 

Аткаруу мөөнөтү  -  Макулдашуу менен

6.Шаардын калкы тарабынан келген арыз, кайрылуулар боюнча иш алып баруу

Аткарууга жооптуулар - Шаардык кеӊештин депутаттык фракциялары ,Жооптуу катчы

Аткаруу мөөнөтү  - Жыл ичинде

7.Видео конференциядарды сапаттуу уюштурууну камсыздоо.

Аткарууга жооптуулар - Шаардык кеӊештин аппараты

Аткаруу мөөнөтү  - Жыл ичинде

8.Шаардык кеңештин ишмердүүлүгүн веб-сайт аркылуу чагылдыруунун сапатын арттыруу.

Аткарууга жооптуулар -Шаардык кеӊештин аппараты

Аткаруу мөөнөтү  - Жыл ичинде

 

Эскертме: Шаардык  кеӊештин компетенциясына кирген жергиликтүү маанидеги маселелер  зарылчылыгына карап кошумча маселе катары каралат.