Жабуу
27-январь

Чырпыктан өскөн чынарга айлангыла

 

 

Бишкек шаарында 2023 – жылдын 7 – 8 январында өткөрүлгөн жалпы республикалык IC 2023 интеллектуалдардын чемпионатында Сүлүктү шаардык кеңешинин депутаты Халбеков Абдигапар Диканбаевич Сүлүктү шаарын намысын коргоп барган 12 мектеп окуучусун жана мугалимдерин кубаттап, сыйлуу белектерин тапшырып алкышын билдирип жаткан учуру.