Жабуу
01-декабрь

Сүлүктү шаарынын аймагында малды жана үй-канаттууларды кайра саноо жүрөт

Ушул айдын 10 -25-декабрь күндөрү Сүлүктү шаарынын аймагында 2021-жылдын аягындагы абалы боюнча малды жана үй-канаттууларды кайра саноо жүрөт