Жабуу
14-ноябрь

Cүлүктү шаардык кеӊеши башкы, улук жана кенже административдик муниципалдык кызмат орундарына кадрлар резервине киргизүү боюнча

 

АЧЫК КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ

 

 

Талапкерлерге коюлуучу квалификациялык талаптар:

 

1. Административдик кызмат орундарынын башкы тобу үчүн

- жогорку билим;

- жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы;

 

Ченемдик-укуктук актылардын тизмеси:

Негизги мыйзамдар:

 

- Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

- Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жөнүндө” конституциялык мыйзамы;

- Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;

- Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” мыйзамы;

- Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;

- Кыргыз Республикасынын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө” мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын«Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө” мыйзамы;

- Кыргыз РеспубликасынынКыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” мыйзамы;

- Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” мыйзамы;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама”

 

Тармактагы мыйзамдар:

1. КР “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары” жөнүндө мыйзамы

2. Кыргыз Республикасынын 2022-жылдын 31-майындагы “Кыргыз Рсспубликасыпыи мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын этика кодексин бекитүү жөнүндө”№ 171Мыйзамы

3. КР Жер кодекси;

4. КР Турак жай кодекси

5. “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” мыйзамдары;

6. Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;

7. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасында инвестициялар жөнүндө”;

8.“Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларын жана муниципалдык кызматчыларын ротациялоо тартиби жөнүндө” Жобосу;

9.“Мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын кадрлар резервин түзүүнүн жана иштешинин тартиби жөнүндө” Жобосу;

10.“Мамлекеттик тил жөнүндө” мыйзамдары.

11. “Жергиликтүү кеӊештин депутаттарынын статусу”

 

2. Административдик кызмат орундарынын улук тобу үчүн

- жогорку билим;

- жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

 

Ченемдик-укуктук актылардын тизмеси:

Негизги мыйзамдар:

- Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

- Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” мыйзамы;

- Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;

- Кыргыз Республикасынын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө” мыйзамы;

- Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” мыйзамы;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама”

Тармактагы мыйзамдар:

1.КР “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары” жөнүндө мыйзамы

2. Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;

3. Кыргыз Республикасынын Салык кодекси;

4. Кыргыз Республикасынын “Жер казынасы жөнүндө” мыйзамы;

5. “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” мыйзамдары;

6. “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларын жана муниципалдык кызматчыларын ротациялоо тартиби жөнүндө” Жобосу;

7. “Мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын кадрлар резервин түзүүнүн жана иштешинин тартиби жөнүндө” Жобосу;

8. Кыргыз Республикасынын Балдар жөнүндө кодекси;

9. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө”;

10. “Саламаттык сактоо жөнүндө”;

11. “Билим берүү жөнүндө” КР Мыйзамы

12. Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодекси;

13. Жер кодекси;

14. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасында инвестициялар жөнүндө”;

15. “Мамлекеттик тил жөнүндө” мыйзамдары.

 

3. Административдик кызмат орундарынын кенже тобу үчүн

- жогорку же орто кесиптик билим;

- эмгек стажына талап коюлбайт;

 

Ченемдик-укуктук актылардын тизмеси:

Негизги мыйзамдар:

- Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

- Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;

Тармактагы мыйзамдар:

1.КР “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары” жөнүндө мыйзамы

2.“Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” мыйзамдары;

3.Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;

4.Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасында инвестициялар жөнүндө”

5.“Кыргыз Республикасынын жер казынасы жөнүндө” мыйзамы.

6.“Билим берүү жөнүндө”,

7.“Балдардын укугун коргоо жөнүндө” мыйзамдары.

8.КР “Мамлекеттик тил жөнүндө” мыйзамы.

 

Конкурска катышууну каалагандар төмөндөгү документтерди тапшыруулары зарыл:

 

  • Жеке арыз;
  • Резюме (электрондук дарегин көрсөтүү менен);
  • Өмүр баян (соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен);
  • Дипломдун көчүрмөсү мамлекеттик нотариус же акыркы иштеген жери тарабынан тастыкталган;
  • Эмгек китепчесинин көчүрмөсү, нотариус же акыркы иштеген жери тарабынан тастыкталган;
  • Паспорттун көчүрмөсү;

 

Документтерди 2022-жылдын 05-декабрына чейин Сүлүктү шаардык кеӊешинин жооптуу катчысына  тапшырсаныздар болот.

Дареги И.Раззаков көч 1-кабат, телефон: 5-00-06; 0777 345516

 

Эскертүү: конкурска бардык квалификациялык талаптарга ылайык келген талапкерлер гана чакырылат.